VISI
 

Peranan global umat Islam didunia inni tidak dapat dielakkan lagi keikutsertaannya dalam mensejahterakan umat manusia diabad ke 21 ini.

Umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas terbesar diantara umat Islam dunia dengan sendirinya dituntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar di alam globalisasi ini.
Dalam rangka hubungan ini perlu ditingkatkan kualitas dan wawasan umat Islam Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut diatas khususnya dibidang ekonomi dan keuangan syariah yang mengandung nilai-nilai dasar dalam menuju kesejahteraan umat.

MISI
Mempersiapkan umat menjadi profesional dan ilmuwan yang mengamalkan nilai-nilai universal, derivatif, dan aplikatif sistem ekonomi dan keuangan syariah

Memasyarakatkan dam mengembangkan ilmu ekonomi dan keuangan syariah baik secara ilmiah maupun praktis terapan

Meningkatkan peran aktif umat Islam Indonesia di sektor riil dalam rangka pengembangan usaha umat

Menjalin kerjasama dengan pusat-pusat penelitian dan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah baik di Indonesia maupun di dunia di bidang penelitian, pelatihan, publikasi dan konsultasi